Onderwijs 10-14 Houten

Nieuwsgierig?

Aanmelding- en toelatingsprocedure:

Enthousiast geworden? Wil je meer weten? We maken graag kennis met je! Op dinsdag 11 januari 2022 houden we een informatieavond van 19:00 tot 20:30 uur op College de Heemlanden. Inschrijven voor de informatieavond kan hier.

Op woensdag 26 januari en woensdag 2 februari 2022 zijn de open lesmiddagen van Onderwijs 10-14 Houten. Schrijf je hier in om mee te doen. Heb je deze kennismakingsactiviteiten gemist en/of wil je nog iets vragen? Neem dan alsnog contact met ons op. We staan je graag te woord.

Bij onderwijs 10-14 Houten willen wij al onze leerlingen het onderwijs en de begeleiding geven die hij of zij nodig heeft. Dit betekent dat wij mogelijk niet alle leerlingen kunnen plaatsen die zich aanmelden bij 10-14. Download hier onze procedure voor aanmelding & toelating (pdf).

Zijn jullie al zover dat je je kunt aanmelden bij Onderwijs 10-14 Houten voor het schooljaar 2022-2023? Download dan hier het aanmeldingsformulier.

 

Instroom in groep 7 of 8 basisonderwijs: mijn kind zit nu in groep 6 of 7

Zit uw kind in groep 6 of 7 van de basisschool? Dan kunt u besluiten om uw kind te laten starten in leerjaar 1 of 2 van Onderwijs 10-14 Houten (groep 7 en 8 van de basisschool).

Onderwijs 10-14 Houten is met name bedoeld voor leerlingen die meer tijd willen hebben voor het maken van de juiste keuze in het voortgezet onderwijs én voor leerlingen die eerder behoefte hebben aan een nieuwe uitdagende leeromgeving. Bij Onderwijs 10-14 begeleiden wij leerlingen bij de doorgaande ontwikkeling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Deze begeleiding en ondersteuning kan richten zich op drie gebieden.

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 zitten bij elkaar in een groep. De vakken zoals bijvoorbeeld taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en worden gegeven door de basisdocent. Deze docent is ook de coach van de leerling. De coach begeleidt de leerling in zijn of haar persoonlijke leerroute. Daarnaast kun je (als je daar aan toe bent), ook al les krijgen in de middelbare school vakken. Bijvoorbeeld Engels, Duits, wiskunde, kunst en cultuur. Deze lessen worden gegeven door onze vakexperts.

In leerjaar 1 en 2 werk je in de vertrouwdheid van je eigen klas, maar ben je ook onderdeel van de hele school. Dat biedt bijzondere mogelijkheden, zoals samenwerken met oudere leerlingen en meedoen bij gastlessen.

Voor welke leerlingen biedt de instroom in leerjaar 1 en 2 een kans?
Onderwijs 10-14 Houten kan iets betekenen voor:

  • De leerling die aandacht nodig heeft op één of enkele van de genoemde gebieden om in ontwikkeling te blijven en om tot een juiste vo keuze te kunnen komen.
  • De leerling die potentie tot ontwikkeling heeft op dit gebied.
  • De leerling die toe is aan de uitdaging van vakken van het voortgezet onderwijs maar met betrekking tot de executieve functies of op het gebied van de sociaal emotionele functies nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs.
  • De leerling die in groep 6 of 7 weet dat zij of hij meer tijd nodig zal hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen om tot een juiste keuze voor het vo te komen.
  • De leerling die regulier basisonderwijs volgt (of hier een advies voor heeft gekregen).

“Je krijgt bij Onderwijs 10-14 Houten de kans om te leren op jouw niveau
en te ontdekken wat bij jou past.“ 
– vakexpert Onderwijs 10-14 Houten

Kennismaken met elkaar
Het overstappen van de huidige basisschool naar groep 7 en 8 naar Onderwijs 10-14 Houten vraagt om een zorgvuldig proces. Wij vinden het belangrijk om dit proces in een goed overleg tussen ouder(s) (verzorger(s)), de leerling, de basisschool en Onderwijs 10-14 Houten vorm te geven. Mocht u hierover meer willen weten? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag u vragen.

 

Instroom in groep 1 of 2 voortgezet onderwijs: mijn kind zit nu in groep 8

Zit uw kind in groep 8 van de basisschool? Dan is het starten in leerjaar 3 van 10-14 een optie, dat is de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Onderwijs 10-14 Houten is met name bedoeld voor leerlingen die meer tijd nodig hebben om tot een juiste keuze te komen van het best passende niveau van voortgezet onderwijs. Ook voor leerlingen die eerder behoefte hebben aan een nieuwe uitdagende leeromgeving kan Onderwijs 10-14 een goede keuze zijn. Bij Onderwijs 10-14 Houten begeleiden wij leerlingen bij de doorgaande ontwikkeling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze begeleiding en ondersteuning kan zich richten op drie gebieden: executieve vaardigheden, leerachterstand of -voorsprong en sociale vaardigheden.

Voor welke leerlingen biedt de instroom in leerjaar 3 (leerjaar 1 van het vo) een kans?
Onderwijs 10-14 Houten kan iets betekenen voor:

  • De leerling voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs nog te groot is.
  • De leerling die aandacht nodig heeft op één of enkele van de genoemde gebieden om tot de juiste voortgezet onderwijs keuze te kunnen komen.
  • De leerling die potentie heeft tot ontwikkeling op dit gebied.
  • De leerling die een advies heeft voor regulier voortgezet onderwijs.

Aanmelding:
Onderwijs 10-14 Houten kan plaats bieden aan maximaal 54 leerlingen in leerjaar 3 (klas 1 vo).  Wij vinden het belangrijk om samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en de basisschool te bekijken of 10-14 de best passende vorm van onderwijs is voor de leerling. Daarom maken wij gebruik van een intake-procedure. Bekijk de procedure voor aanmelding en toelating op de pagina ‘Nieuwsgierig’.

Het kan voorkomen dat er zich meer leerlingen aanmelden dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Daarom maakt Onderwijs 10-14 Houten gebruik van een aanmelding- en toelatingsprocedure.

En daarna? De aansluiting met vo leerjaar 3

Samen met de leerling werken we toe naar het best passende niveau van voortgezet onderwijs. Hiervoor leggen we de basis bij Onderwijs 10-14 Houten. Als de leerling toe is aan een volgende stap, dan kan hij of zij uitstromen naar één van de scholen in Houten of  omgeving. Door de samenwerking van  Onderwijs 10-14 Houten met Houtens en College de Heemlanden bieden deze scholen een plaatsingsgarantie voor het niveau dat bij de leerling past. De leerling kan op deze scholen op alle niveaus doorstromen, van vmbo tot vwo+.