Onderwijs 10-14 Houten

TV 3

TV3

Na groep 8 kun je ook kiezen voor instromen in een TV3-klas. Dat is de brugklas van Onderwijs 10-14. In TV3 krijg je les van vakdocenten van College de Heemlanden, maar dan op je eigen niveau. Deze lessen worden vooral gegeven in je eigen lokaal, de docent komt dus naar jou toe. Bij vakken beeldende vorming, drama en gym ga je wel naar een ander lokaal. Wat ook anders is, is dat je geen cijfers krijgt maar beoordelingen. Deze beoordelingen geven je inzicht in wat er goed gaat en waar je nog aan kan werken.

 

Waarom TV3?

In TV3 hebben we extra tijd om je te begeleiden met jouw persoonlijke leerdoelen. Tijdens de schooldag werk je aan eigen leerdoelen en samen met je coach kijk je hoe je die het beste kunt bereiken.

Teens Personal
Bij Teens Personal werken we aan 'leren leren', maar ook aan executieve vaardigheden zoals plannen en sociale ontwikkeling. In het begin krijg je langer de tijd om klasgenoten goed te leren kennen. Deze lessen kun je vergelijken met een mentorles, maar bij Onderwijs 10-14 doen we dit vier keer per week. De vaardigheden die je hier oefent, kan je toepassen in de andere lessen of thuis tijdens met maken van huiswerk! De lessen beginnen om 9.00 uur en vanaf 8.45 uur ben je welkom op school!

Iedere dag heb je vijf lessen en ben je om 15.00 uur uit. Daarna heb je nog tijd om huiswerk te maken op het onderwijsplein. Ook kan het voorkomen dat je met je coach gaat praten over hoe het met je gaat op school, hoe je je ontwikkelt en waar wij jou nog bij kunnen helpen.

Voor wie?

Je kunt naar TV3 nadat je groep 8 hebt afgerond. Of je stroomt door na klas TV2.

Intake en plaatsingsprocedure

Om te bepalen of TV3 echt geschikt is voor uw kind, werken wij volgens een aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure. In deze procedure staan de motivering van de leerling, de ouder(s) en de huidige school centraal. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie) en harde gegevens (leerlingvolgsysteem en resultaten). De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een leerling wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.

Brochure

Bekijk onze algemene brochure:

Meer informatie

Voor meer informatie over de TV3-klas kun je
contact met ons opnemen:

info@onderwijs1014houten.nl

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in: