Onderwijs 10-14 Houten

Ondersteuning

Ondersteuning bij 10-14

Wij hebben verschillende soorten ondersteuningsaanbod. Voor alle leerlingen is er standaard een basisaanbod aan ondersteuning. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er verschillende mogelijkheden.

Onderwijs 10-14 biedt extra ondersteuning op de volgende drie gebieden:

Route bij ondersteuning

De coach is de spil in de begeleiding. De coach communiceert en werkt samen met leerling, ouders en medewerkers. De coach biedt waar mogelijk de basisondersteuning vanuit route 1 en 2. Als de leerling meer hulp nodig heeft, praat de coach met de kwaliteitscoördinator. Samen bekijken ze welke hulp nodig is. Dit kan zijn: counseling, een speciale klas, een afspraak met een jeugdarts of verpleegkundige. Ook kan de coach een overleg organiseren of de leerling bespreken in het Zorg Advies Team (Z.A.T.).

 

Ontwikkelperspectiefplan (OPP)

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals bij een trajectbegeleiding of als zij een lwoo-beschikking hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. Jaarlijks evalueren en actualiseren we de OPP's van de leerlingen. Dit is een verantwoordelijkheid van de coach en de kwaliteitscoördinator.

Grenzen aan onze ondersteuning

Soms is er meer ondersteuning nodig dan Onderwijs 10-14 kan bieden. Wij kunnen geen hulp bieden aan leerlingen die niet in een klas kunnen werken of die steeds onveilig gedrag vertonen. Ook is er externe ondersteuning nodig als leerlingen veel ondersteuning op alle aandachtgebieden nodig hebben. Daarnaast geven we geen thuisonderwijs aan leerlingen die helemaal niet naar school gaan. Onze hulp is altijd gericht op het weer mogelijk maken van naar school gaan.

 

 

Meer informatie

Heb je een vraag over ondersteuning?

Stuur een mail naar info@onderwijs1014houten.nl