TV+ voor jou!

In de TV+-klas brengen wij mooie elementen van zowel Onderwijs 10-14 als atheneum-plus bij elkaar. Dit leidt tot een tussenklas (tussen primair en voortgezet onderwijs), waar leerlingen sterker worden gemaakt zowel sociaal als emotioneel, maar ook waar aandacht is voor meer uitdaging op cognitief niveau. Eventuele hiaten en/of leerachterstanden (van minder dan een jaar), als gevolg van het versnellen, worden aangepakt. Projectonderwijs, leren leren en leren plannen staan centraal. Daarnaast volgen de leerlingen in deze klas ook al een aantal vakken in de atheneum-plus brugklas. Deze vakken sluiten ze dan al af voordat ze het jaar erop verdergaan in onze atheneum-plus afdeling.

Waarom TV+?

Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan een plek waar kinderen terecht kunnen die uitgeleerd zijn in het basisonderwijs, maar sociaal en emotioneel nog niet toe zijn aan onze reguliere atheneum-plus brugklas en waar ze cognitief worden uitgedaagd. Ook willen we voor deze leerlingen door middel van deze nieuwe onderwijsvorm een zachte landing in het voortgezet onderwijs mogelijk maken.

Voor wie?

Deze TV+-klas bieden we aan leerlingen aan die (voor het grootste deel) klaar zijn met de stof van groep 8 en een aantoonbare vwo-potentie hebben, maar sociaal en emotioneel nog niet toe zijn aan de overstap naar de brugklas atheneum-plus.

 

Intake- en plaatsingsprocedure

Om te bepalen of TV+ echt geschikt is voor uw kind, werken wij volgens een aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure. In deze procedure staan de motivering van de leerling, de ouder(s) en de huidige school centraal. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie) en harde gegevens (leerlingvolgsysteem en resultaten). De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een leerling wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.

Brochure

Bekijk onze brochure over TV+:

Meer informatie

Voor meer informatie over de TV+-klas kun je
contact opnemen met Chantal Kalisvaart:

chantalkalisvaart@heemlanden.nl

Aanmelden

Download het aanmeldformulier: