Onderwijs 10-14 Houten

Wat is 10-14 onderwijs?

Onderwijsaanpak

Onderwijs 10-14 Houten biedt een unieke onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Dit betekent dat leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool samen met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op één locatie zitten. Onze aanpak combineert het beste van het primair en voortgezet onderwijs in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht, gericht op ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid.

Persoonlijk leren

Persoonlijke portfolio
Elke leerling krijgt een persoonlijke portfolio waarin leer- en ontwikkeldoelen worden vastgelegd. Deze doelen worden samen met de eigen coach regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat elke leerling op zijn of haat eigen niveau en tempo kan leren en zich kan ontwikkelen.

Leren leren en plannen
Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het leren leren en plannen. We leren leerlingen hoe ze effectief kunnen studeren, hun tijd kunnen beheren en hun werk kunnen plannen. Dit helpt hen om zelfstandiger te worden en beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs.

Coaching en begeleiding

Onderwijs 10-14 Houten werkt met een samengesteld onderwijsteam. Dit team bestaat uit docenten en vak-experts van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Samen verzorgen zij alle vakken, workshops en coaching. Iedere dag begint en eindigt in de eigen stamgroep onder begeleiding van een coach.

‘Ze heeft een uitdagendere leeromgeving nodig om zich verder te ontwikkelen,
maar is nog erg jong voor het
voortgezet onderwijs.’

> Docent groep 8

Thematisch onderwijs

Bij Onderwijs 10-14 Houten staat projectonderwijs centraal. Leerlingen werken aan uitdagende projecten die hun nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleren. Dit helpt hen om praktische vaardigheden te ontwikkelen en kennis toe te passen in realistische contexten.

Doorlopende leerlijn

Binnen Onderwijs 10-14 Houten worden de leerlingen door een team van docenten uit het primair en voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een geleidelijke en soepele overgang, waarbij de keuze voor een definitief voortgezet onderwijsadvies wordt uitgesteld tot leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs.

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Om de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de leerling centraal te stellen, zijn de afstemming en wisselwerking tussen de leerling en de omgeving belangrijk. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen leerling, onderwijs en ouders. Een aantal keer per jaar nodigen we de ouders samen met de leerling uit voor een ontwikkelgesprek. Ook op andere manieren betrekken wij de ouders graag bij het onderwijs.

‘Ik merk dat mijn zoon nog te jong is voor de middelbare school.
Hij moet nog groeien in zelfredzaamheid.'

> Ouder leerling groep 8