Onderwijs 10-14 Houten

Wat is 10-14 onderwijs?

Waarom kies je voor Onderwijs 10-14?

10-14 Onderwijs is een onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar. Een team van docenten uit het primair en voortgezet onderwijs begeleidt leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt. Binnen het 10-14 onderwijs krijgen leerlingen meer de tijd om te ontdekken wat ze willen en wat bij hen past. Zij maken pas in het vierde leerjaar (leerjaar 2 in het reguliere voortgezet onderwijs) een keuze voor het vo.

‘Ze heeft een uitdagendere leeromgeving nodig om zich verder te ontwikkelen,
maar is nog erg jong voor het
voortgezet onderwijs.’

> Docent groep 8

Dit zijn de beweegredenen voor Onderwijs 10-14:

  • In het huidige onderwijssysteem wordt rond de leeftijd van 12 jaar, in groep 8 van het basisonderwijs, de keuze voor vervolgonderwijs bepaald. Dit keuzemoment wordt als een ‘onnatuurlijke knip’ beschouwd in de ontwikkeling van tieners, zeker omdat het voor alle kinderen op precies hetzelfde moment van één kalenderjaar gebeurt.
  • Op een cruciaal moment in hun ontwikkeling maken kinderen nu de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In de praktijk passen kinderen zich aan een nieuw onderwijstype aan, in plaats van dat het onderwijs zich richt op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.
  • Het eendimensionaal determineren naar niveau in het huidige onderwijssysteem sluit niet aan bij de individuele verwachtingen van kinderen en ouders en doet geen recht aan verschillen in ontwikkelingstempo en kwaliteiten van kinderen.
  • Elk kind moet, ongeacht afkomst, zijn of haar talenten ten volle kunnen ontplooien. Op deze wijze draagt 10-14 Onderwijs bij aan een kernopdracht die ook het ministerie van OCW zich stelt in het kader van “gelijke kansen in het onderwijs”.
‘Ik merk dat mijn zoon nog te jong is voor de middelbare school.
Hij moet nog groeien in zelfredzaamheid.

> Ouder leerling groep 8