Onderwijs 10-14 Houten

Ons onderwijs

Het beste uit twee werelden komt bij Onderwijs 10-14 Houten samen! Dit betekent dat leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool samen met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school zitten: in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht, gericht op ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid, met de vakinhoud en de verdieping die op dat moment passen bij de leerling.

Elk kind is uniek en heeft een eigen leerbehoefte. Dit geldt helemaal voor tieners die volop in ontwikkeling zijn. Voor de meeste leerlingen komt de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs op een goed/passend moment. De leerling is hier aan toe en is er ook klaar voor. Maar voor andere leerlingen werkt de overstap naar het voortgezet onderwijs op een vaste leeftijd minder goed.

Bij het ene kind komt de overstap te vroeg en een ander is juist eerder toe aan een nieuwe uitdagende leeromgeving. Juist voor deze groep leerlingen biedt Onderwijs 10-14 Houten een school waar je eerder, later óf anders kunt invliegen, zodat je kansrijk kunt doorgroeien in het voortgezet onderwijs.

‘Hij heeft echt groei laten zien, er is echt een knop omgegaan.
Het is fijn als hij de goede begeleiding krijgt om dit vol te houden
op het voortgezet onderwijs.’ > Docent groep 8 

 

 

 

 

 

Ruimte voor ontwikkeling & talent
en kiezen wanneer JIJ er klaar voor bent

Persoonlijke leerroute voor elke leerling

In een doorlopende leerlijn volgt de leerling een persoonlijke leerroute met oog voor kennis, vaardigheden, creativiteit én groepsgevoel. Door de kleinschalige setting is er meer ruimte en tijd om te ontdekken wat de leerling wil, kan en wat aansluit bij zijn of haar talenten. Met persoonlijke aandacht wordt de leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

In de ochtend werken de leerlingen aan de basisvaardigheden taal (inclusief onderwijs in vreemde talen), lezen, rekenen & wiskunde. In de middag wordt er bij Onderwijs 10-14 Houten vakoverstijgend onderwijs plaats. Meer verbinding tussen de vakken maakt de lesstof betekenisvoller.

IMYC (International Middle Years Curriculum) is de methodiek die wij hiervoor inzetten. IMYC is opgebouwd rondom de behoeftes van het tienerbrein en werkt vanuit één centraal thema. Onze vakoverstijgende aanpak vormt een rode draad en stimuleert de leerling om kennis en vaardigheden te combineren en eigen leervragen te stellen. Zo wordt hij of zij optimaal voorbereid op een volgende stap in het voortgezet onderwijs.

De 6 voordelen van Onderwijs 10-14 Houten:

Onderwijs 10-14 Houten volgt de doelen van het reguliere onderwijs en maakt hierbij gebruik van de doorgaande leerlijnen 10-14 (SLO). Hierdoor is een soepele overgang naar leerjaar 3 van het bij de leerling passende voortgezet onderwijs niveau mogelijk.

Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per leerling. Daarom werkt iedereen op Onderwijs 10-14 Houten vanuit een persoonlijke routekaart. Hierin staan jouw leer- en ontwikkeldoelen voor de komende periode. Deze doelen stellen we met elkaar vast en evalueren we met elkaar. Dat betekent dat er op 10-14 aandacht is voor differentiatie en leren op je eigen niveau. Zo wordt elke leerling continu uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen wordt ook mede-eigenaar van zijn/ haar eigen leerproces.

Onderwijs 10-14 Houten werkt met een samengesteld onderwijsteam uit po en vo. Dit team bestaat uit vak-experts en docent/coaches die met elkaar alle vakken, workshops en coaching verzorgen. Iedere dag begint en eindigt in een stamgroep onder begeleiding van een coach. In deze stamgroep zitten leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar

Leerlingen krijgen bij Onderwijs 10-14 Houten ruimte om door te groeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Ook krijgen leerlingen de kans om de selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot halverwege vo leerjaar 2. Je kan er langer over doen om te ontdekken wat echt bij je past.

In de ochtend werken de leerlingen aan de basisvaardigheden taal (inclusief onderwijs in vreemde talen), lezen, rekenen & wiskunde. In de middag vindt er bij Onderwijs 10-14 Houten vakoverstijgend onderwijs plaats. IMYC (International Middle Years Curriculum) is de methodiek die wij hiervoor inzetten. IMYC is opgebouwd rondom de behoeftes van het tienerbrein en werkt vanuit één centraal thema. Voorbeelden van thema’s zijn ontdekken, balans, aanpassen. De verschillende vakgebieden sluiten hun onderwijsdoelen hier zoveel mogelijk op aan. Op deze manier leggen we verbanden tussen vakken en stimuleren we de ontwikkeling van vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren leren, samenwerken en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Voor alle vakken volgen we de kerndoelen van het onderwijs. Wilt u meer lezen over IMYC?

Een goede samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Om de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van de leerling centraal te stellen, zijn de afstemming en wisselwerking tussen de leerling en de omgeving belangrijk. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen leerling, onderwijs en ouders. Een aantal keer per jaar nodigen we u, samen met uw zoon of dochter, uit voor een leerontwikkelplangesprek met de coach. Ook op andere manieren betrekken wij u graag bij het onderwijs.