Onderwijs 10-14 Houten

Instroom in groep 1 of 2 voortgezet onderwijs

Starten in leerjaar 3 van Onderwijs 10-14

Zit uw kind in groep 8 van de basisschool?

Dan is het starten in leerjaar 3 van 10-14 een optie, dat is de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Onderwijs 10-14 Houten is met name bedoeld voor leerlingen die meer tijd nodig hebben om tot een juiste keuze te komen van het best passende niveau van voortgezet onderwijs. Ook voor leerlingen die eerder behoefte hebben aan een nieuwe uitdagende leeromgeving kan Onderwijs 10-14 een goede keuze zijn. Bij Onderwijs 10-14 Houten begeleiden wij leerlingen bij de doorgaande ontwikkeling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze begeleiding en ondersteuning kan zich richten op drie gebieden: executieve vaardigheden, leerachterstand of -voorsprong en sociale vaardigheden.

Voor welke leerlingen biedt de instroom in leerjaar 3 (leerjaar 1 van het vo) een kans?

Onderwijs 10-14 Houten kan iets betekenen voor:

  • De leerling voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs nog te groot is.
  • De leerling die aandacht nodig heeft op één of enkele van de genoemde gebieden om tot de juiste voortgezet onderwijs keuze te kunnen komen.
  • De leerling die potentie heeft tot ontwikkeling op dit gebied.
  • De leerling die een advies heeft voor regulier voortgezet onderwijs.

Aanmelding

Aanmelding
Onderwijs 10-14 Houten kan plaats bieden aan maximaal 54 leerlingen in leerjaar 3 (klas 1 vo). Wij vinden het belangrijk om samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en de basisschool te bekijken of 10-14 de best passende vorm van onderwijs is voor de leerling. Daarom maken wij gebruik van een intake-procedure.

Het kan voorkomen dat er zich meer leerlingen aanmelden dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Daarom maakt Onderwijs 10-14 Houten gebruik van een aanmelding- en toelatingsprocedure.

De aansluiting met VO leerjaar 3

Samen met de leerling werken we toe naar het best passende niveau van voortgezet onderwijs. Hiervoor leggen we de basis bij Onderwijs 10-14 Houten. Als de leerling toe is aan een volgende stap, dan kan hij of zij uitstromen naar één van de scholen in Houten of een andere school in de omgeving. Door de samenwerking van Onderwijs 10-14 Houten met Houtens en College de Heemlanden bieden deze scholen een plaatsingsgarantie voor het niveau dat bij de leerling past. De leerling kan op deze scholen op alle niveaus doorstromen, van vmbo tot vwo+.