Onderwijs 10-14 Houten

Instroom in groep 7 of 8 basisonderwijs

Starten in leerjaar 1 of 2 van Onderwijs 10-14

Zit uw kind in groep 6 of 7 van het basisonderwijs?

Dan kunt u besluiten om uw kind te laten starten in leerjaar 1 of 2 van Onderwijs 10-14 Houten (groep 7 en 8 van de basisschool).

Onderwijs 10-14 Houten is met name bedoeld voor leerlingen die meer tijd willen hebben voor het maken van de juiste keuze in het voortgezet onderwijs én voor leerlingen die eerder behoefte hebben aan een nieuwe uitdagende leeromgeving. Bij Onderwijs 10-14 begeleiden wij leerlingen bij de doorgaande ontwikkeling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Deze begeleiding en ondersteuning kan richten zich op drie gebieden.

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 zitten bij elkaar in een groep. De vakken zoals bijvoorbeeld taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en worden gegeven door de basisdocent. Deze docent is ook de coach van de leerling. De coach begeleidt de leerling in zijn of haar persoonlijke leerroute. Daarnaast kun je (als je daar aan toe bent), ook al les krijgen in de middelbare school vakken. Bijvoorbeeld Engels, Duits, wiskunde, kunst en cultuur. Deze lessen worden gegeven door onze vakexperts.

In leerjaar 1 en 2 werk je in de vertrouwdheid van je eigen klas, maar ben je ook onderdeel van de hele school. Dat biedt bijzondere mogelijkheden, zoals samenwerken met oudere leerlingen en meedoen bij gastlessen.

'Je krijgt bij Onderwijs 10-14 Houten de kans om te leren op jouw niveau en te ontdekken wat bij jou past.'

> Vakexpert Onderwijs 10-14

Voor welke leerlingen biedt de instroom in leerjaar 1 en 2 een kans?

Onderwijs 10-14 Houten kan iets betekenen voor:

  • De leerling die aandacht nodig heeft op één of enkele van de genoemde gebieden om in ontwikkeling te blijven en om tot een juiste vo keuze te kunnen komen.
  • De leerling die potentie tot ontwikkeling heeft op dit gebied.
  • De leerling die toe is aan de uitdaging van vakken van het voortgezet onderwijs maar met betrekking tot de executieve functies of op het gebied van de sociaal emotionele functies nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs.
  • De leerling die in groep 6 of 7 weet dat zij of hij meer tijd nodig zal hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen om tot een juiste keuze voor het vo te komen.
  • De leerling die regulier basisonderwijs volgt (of hier een advies voor heeft gekregen).

 

Kennismaken met elkaar

Het overstappen van de huidige basisschool naar groep 7 en 8 naar Onderwijs 10-14 Houten vraagt om een zorgvuldig proces. Wij vinden het belangrijk om dit proces in een goed overleg tussen ouder(s) (verzorger(s)), de leerling, de basisschool en Onderwijs 10-14 Houten vorm te geven. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.