Gastles van waterschap de Stichtse Rijnlanden

Gastles van waterschap de Stichtse Rijnlanden

Bij Onderwijs 10-14 Houten zijn we bezig met het IMYC-thema oplossen. Binnen het thema werken we aan allerlei verschillende oplossingen. Zo ook: watermanagement. Het waterschap heeft in al onze klassen een gastles verzorgd waarbij de dijkdoorbraak van 400 jaar geleden bij Tull en ’t Waal centraal stond. Een cameraman heeft voor RTV Utrecht de gastles vastgelegd om hier een documentaire van te maken die in december 2024 te zien zal zijn.

We hebben aan de hand van proefjes geleerd hoe dijken zijn opgebouwd en hoe we hier langs de Lekdijk beschermd worden tegen het water. Ook hebben we ontdekt welke maatregelen er in Nederland al worden genomen en hoe veelzijdig het werken met water is! Onze leerlingen weten nu ook welke materialen er nodig zijn in een noodpakket. Al met al een leerzame gastles, die onze vragen over het water heeft opgelost!